Soal Jawab Mengenai Ibadah Korban

Binatang ternakan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta‘ala pada Hari Raya haji dan tiga hari Tasyri‘.
Category: Soal Jawab

Secara ringkasnya disenaraikan binatang korban dan umurnya seperti berikut: Unta 5 tahun, lembu 2 tahun, kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun dan biri-biri setahun atau telah gugur gigi hadapannya sesudah ia berumur enam bulan.

Category: Soal Jawab

Sunat muakkadah (sunat yang sangat dituntut).

Category: Soal Jawab
 • Penebus dosa kecuali dosa besar.
 • Mendapat hasanah (kebajikan) bagi setiap bulu binatang korban.
 • Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta‘ala.
 • Membentuk peribadi ikhlas, sabar, qana‘ah (bersyukur), belas kasihan dan tolong menolong.
 • Penyembuh penyakit: Rohani, fizikal, mental dan sosial.
Category: Soal Jawab

Orang yang mempunyai lebihan harta sebanyak nilaian harga binatang korban daripada keperluannya dan keperluan orang yang di bawah tanggungannya pada Hari Raya dan hari-hari Tasyri‘.

Category: Soal Jawab

Makruh (tidak berdosa tetapi tidak disukai oleh Allah Ta‘ala).

Category: Soal Jawab
 • Kambing untuk seorang sahaja.
 • Unta, kerbau dan lembu boleh dikongsi oleh 7 orang walaupun berlainan niat.
Category: Soal Jawab

Boleh.

Category: Soal Jawab

Haram jika daging yang dipindah:

 • korban wajib
 • bahagian fakir miskin.

Boleh jika daging:

 • bahagian orang kaya
 • bahagian mudhahhi.
Category: Soal Jawab

Harus dibahagikan kepada 3 bahagian:

 • 1/3 fakir miskin,
 • 1/3 Orang kaya dan
 • 1/3 mudhahhi

Tetapi yang afdhal disedekahkan kesemuanya dan memakannya sedikit sahaja (hati).

Category: Soal Jawab

Wajib disedekahkan sebahagiannya

Category: Soal Jawab

Dalam keadaan mentah.

Category: Soal Jawab

Wajib disedekahkan kesemuanya.

Category: Soal Jawab
 • Menjualnya samada mentah atau masak
 • Menghadiahkannya kepada orang kaya
 • Menjamu orang kafir.
Category: Soal Jawab
 • Walau bagaimanapun wali (bapa dan datuk sahaja) boleh melakukan korban daripada hartanya untuk orang yang di bawah tanggungannya seperti anak dan isterinya tanpa izin mereka.
 • Tidak boleh bagi orang masih hidup kecuali dengan izinnya.
 • Tidak boleh bagi orang yang meninggal dunia kecuali ada wasiat.
Category: Soal Jawab

Wajib.

Category: Soal Jawab
 • Ketika menyembelih.
 • Harus juga sebelum menyembelih asalkan setelah ditentukan binatang korbannya dan setelah masuk waktu berkorban.
Category: Soal Jawab

“Sahaja aku melakukan korban sunat/ wajib/ nazar”

Category: Soal Jawab
 • Boleh,
 • Mudhahhi berkata kepada wakilnya: “Saya berwakil kepada tuan untuk menguruskan pembelian dan penyembelihan korban sunat/wajib/nazar saya”.

Category: Soal Jawab
 • Boleh,
 • Wakil mudahhi berlafaz kepada wakil kedua: “Saya diwakilkan oleh…….untuk mewakilkan tuan menguruskan penyembelihan korban sunat/wajib/nazar nya”
Category: Soal Jawab

Binatang korban: Unta, Lembu, Kerbau, Kambing, Kibasy

Tidak sah bagi aib seperti berikut:

 • Tiada bertelinga atau yang terpotong telinganya walaupun sedikit.
 • Terpotong ekornya atau lidahnya.
 • Binatang yang kurus yang menjadi kurang dagingnya.
 • Berkudis walaupun sedikit kerana binasa dagingnya.
 • Buta sebelah matanya dan butanya itu nyata.
 • Buta kedua belah matanya
 • Sangat tempang.
 • Sedang bunting.

Sah bagi aib seperti berikut:

 • Tidak bertanduk
 • Patah tanduknya.
 • Terbelah telinganya
 • Berlubang telinganya tetapi tidak hilang dagingnya
 • Tidak berekor sejak dilahirkan.
 • Tanggal sebahagian daripada giginya.
 • Tidak mempunyai zakar.
 • Binatang yang dikebiri.
Category: Soal Jawab

Load More

TENTANG KAMI

TEKAD KORBAN ENTERPRISE (20020736) mula ditubuhkan pada 22 Ogos 2019. Pada awalnya beroperasi di alamat No. 22, Simpang 306, Jalan Ujong Jalan, Kampong Puni, Temburong PA3751, Negara Brunei Darussalam. Sambung baca…

HUBUNGI KAMI

UNIT 53, 1ST FLOOR, BT HAJI UTHMAN COMPLEX, JALAN PERDANA MENTERI, BERAKAS BB2713, BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Contact Infomation

+673 (7353067)