Tentang Kami

TEKAD KORBAN ENTERPRISE (20020736) mula ditubuhkan pada 22hb. Ogos 2019. Beroperasi di alamat No. 22, Simpang 306, Jalan Ujong Jalan, Kampong Puni, Temburong PA3751, Negara Brunei Darussalam.
Syarikat Tekad Korban adalah sebuah perusahaan online seratus peratus (100%) yang dikendalikan oleh anak jati daerah Temburong. Syarikat ini menganjurkan program ibadah korban secara online di Brunei Darussalam. Yang mana pembayaran bolehlah dilakukan secara penuh ataupun ansuran.
Program ini adalah untuk memudahkan seluruh umat Islam khususnya yang berada di Brunei Darussalam untuk melaksanakan ibadah korban yang diadakan setiap tahun iaitu pada 10,11,12,13 Zulhijjah tahun Hijrah.
Memupuk kesedaran kepada umat Islam khususnya di Brunei Darussalam melaksanakan ibadah korban sebagai amalan yang sangat dituntut (sunat muakkad) dalam Islam.
Peneraju perkhidmatan akikah dan korban yang profesional, mudah dan jenama yang diyakini oleh rakyat Brunei Darussalam dan antarabangsa.

TENTANG KAMI

TEKAD KORBAN ENTERPRISE (20020736) mula ditubuhkan pada 22 Ogos 2019. Pada awalnya beroperasi di alamat No. 22, Simpang 306, Jalan Ujong Jalan, Kampong Puni, Temburong PA3751, Negara Brunei Darussalam. Sambung baca…

HUBUNGI KAMI

UNIT 53, 1ST FLOOR, BT HAJI UTHMAN COMPLEX, JALAN PERDANA MENTERI, BERAKAS BB2713, BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Contact Infomation

+673 (7353067)