Adakah boleh berwakil kepada wakil kedua untuk melaksanakan ibadat korban dan bagaimana cara berwakil?

  • Boleh,
  • Mudhahhi berkata kepada wakilnya: “Saya berwakil kepada tuan untuk menguruskan pembelian dan penyembelihan korban sunat/wajib/nazar saya”.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *