Adakah boleh wakil berwakil lagi kepada wakil kedua dan bagaimana caranya?

  • Boleh,
  • Wakil mudahhi berlafaz kepada wakil kedua: “Saya diwakilkan oleh…….untuk mewakilkan tuan menguruskan penyembelihan korban sunat/wajib/nazar nya”

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *