Adakah wajib disedekah daging korban sunat kepada fakir miskin?

Wajib disedekahkan sebahagiannya

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *