Apa fadhilat melaksanakan ibadat korban?

  • Penebus dosa kecuali dosa besar.
  • Mendapat hasanah (kebajikan) bagi setiap bulu binatang korban.
  • Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta‘ala.
  • Membentuk peribadi ikhlas, sabar, qana‘ah (bersyukur), belas kasihan dan tolong menolong.
  • Penyembuh penyakit: Rohani, fizikal, mental dan sosial.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *