Apa hukum melaksanakan ibadat korban bagi orang lain?

  • Walau bagaimanapun wali (bapa dan datuk sahaja) boleh melakukan korban daripada hartanya untuk orang yang di bawah tanggungannya seperti anak dan isterinya tanpa izin mereka.
  • Tidak boleh bagi orang masih hidup kecuali dengan izinnya.
  • Tidak boleh bagi orang yang meninggal dunia kecuali ada wasiat.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *