Apa hukum memindah daging korban ke negeri lain?

Haram jika daging yang dipindah:

  • korban wajib
  • bahagian fakir miskin.

Boleh jika daging:

  • bahagian orang kaya
  • bahagian mudhahhi.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *