Bagaimana cara pembahagian daging korban sunat?

Harus dibahagikan kepada 3 bahagian:

  • 1/3 fakir miskin,
  • 1/3 Orang kaya dan
  • 1/3 mudhahhi

Tetapi yang afdhal disedekahkan kesemuanya dan memakannya sedikit sahaja (hati).

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *