Bolehkah seekor binatang dikongsi oleh 2 atau lebih mudhahhi (orang yang berkorban)?

  • Kambing untuk seorang sahaja.
  • Unta, kerbau dan lembu boleh dikongsi oleh 7 orang walaupun berlainan niat.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *