Siapakah yang dikatakan orang yang mampu melakukan ibadat korban?

Orang yang mempunyai lebihan harta sebanyak nilaian harga binatang korban daripada keperluannya dan keperluan orang yang di bawah tanggungannya pada Hari Raya dan hari-hari Tasyri‘.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *